print
Lista colaboratorilor aparatului central al Agenţiei „Moldsilva"
22.06.2012

Numele, prenumele 

Funcţia 

Telefon serviciu 

 E-mail 

Conducerea

 

Director

022 272 306 / 

 

Platon Ion

Director adjunct

022 277 959 / 079999068

ion.platon@moldsilva.gov.md

Covali Victoria

Director adjunct

022 270 003 / 079999865

covali.victoria@moldsilva.gov.md

 Direcţia fond forestier, arii protejate şi regenerarea pădurii

Mamai Iulian

Şef direcţie

022 272 425 / 079999083

mamai.iulian@moldsilva.gov.md

Rotaru Petru Șef adjunct 022 274 224 / 079999056 petru.rotaru@moldsilva.gov.md

Grubîi Ghenadie

Specialist principal

022 277 288 / 079999084

ghenadie.grubii@moldsilva.gov.md

Serghei Tonofrei

Specialist principal

022 277 288

serghei.tonofrei@moldsilva.gov.md

 

Specialist principal

 

 

Serviciul valorificarea produselor pădurii și silvoturismului
Valeriu Cibotaru Specialist principal 022 277 937 / 079999074 cibotaru.valeriu@moldsilva.gov.md
Ivanița Daria Specialist principal 022 277 260 daria.ivanita@moldsilva.gov.md

Secția gospodărie cinegetică și vînătoare

Portneacov Sergiu Șef secție   sergiu.portneacov@moldsilva.gov.md
Chirița Gheorghe Specialist principal 022 277 937 chirita.gheorghe@moldsilva.gov.md
Oxana Zagarschih Specialist principal 022 277 937 zagarschih.oxana@moldsilva.gov.md
Reabov Gheorghe Specialist principal   gheorghe.reabov@moldsilva.gov.md

Direcţia economică, financiară evidenţă contabilă și patrimoniu

Buruian Violeta

Șef direcţie

022 540 396

violeta.buruian@moldsilva.gov.md

Domenti Tatiana

Specialist principal

022 277 359

tdomenti@moldsilva.gov.md

Petelca Galina

Șef adjunct - interimar

022 277 359

petelca.galina@moldsilva.gov.md

Ciobanu Svetlana

Specialist principal

022 277 359

svetlana.ciobanu@moldsilva.gov.md


Specialist principal 022 277 359

Serviciul audit intern

Timofti Dina

Auditor intern

022 274 224

timofti.dina@moldsilva.gov.md

Direcția juridică

Boboc Constantin

Șef direcţie

079999051

constantin.boboc@moldsilva.gov.md

Erimei Anna Șef adjunct 079999852 anna.fratea@moldsilva.gov.md
Ostafi Petru Specialist principal  079999857 petru.ostafi@moldsilva.gov.md

Specialist principal   
  Specialist principal     

Serviciul resurse umane

Bulgaru Mihaela

Șef serviciu

022 274 224 / 079999075

mihaela.bulgaru@moldsilva.gov.md

 

Specialist principal 022 274 224

 Serviciul comunicare cu mass-media și relații cu publicul

 

Specialist principal

 

 

Serviciul e-Transformare

Gorețchi Natalia

Specialist principal

                                                                                                                                                                                                                  022 277 260

natalia.goretchi@moldsilva.gov.md

Serviciul  relații de colaborare internațională

Tabacaru Alexandru Specialist principal                                                                                                                                                                                                                    022 277 260 alexandru.tabacaru@moldsilva.gov.md

Secția protecția pădurii și garda forestieră

Rabii Petru

Șef secție

022 279 360 / 079999087

petru.rabii@moldsilva.gov.md

Belous Ion

Specialist principal

 

ion.belous@moldsilva.gov.md

Vengher Vasile

Specialist principal

 

vasile.vengher@moldsilva.gov.md


Specialist principal

Serviciul secretariat și managementul documentelor

Malik Galina Șef serviciu 022 272 306 galina.malik@moldsilva.gov.md
Sîrbu Olga Specialist principal 022 272 306 msilva@moldsilva.gov.md

Serviciul administrativ,  securitatea muncii și regimul armelor

Nica Alexandru

Specialist principal

        022 272 426

alexandru.nica@moldsilva.gov.md

----------

Phone +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Agency MOLDSILVA All rights reserved