print
Directorul Agenției ”Moldsilva”
16.09.2019

 

INFORMAŢII PERSONALE    

Nume         CAISÎN VALERIU

E-mail        valeriu.caisin@moldsilva.gov.md

Data naşterii        04.10.1968.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ      

septembrie  2019- prezent

  • Agenția "Moldsilva" - director

05/02/2018–31/12/2018

Manager Proiect ICAS, Chişinău (Republica Moldova) și Inventarierea fîşîilor riverane de protecţie a apelor pentru râurile Botna, Cahul, Nîrnova, Ciuluc, Ciuhur, ș ț Căinar.

 2012–iunie 2019

Vice director ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice

 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Chişinău (Republica Moldova)

1999–2012

 Inginer silvic-şef

 Rezervaţia "Codrii", Lozova (Republica Moldova)

Activitate administrativă în cadrul Rezervaţiei "Codrii"

1998–1999

 Inginer fond forestier

 Rezervaţia "Codrii", Lozova (Republica Moldova)

Organizarea activităţilor de producţie în cadrul fondului forestier gestionat de rezervaţia "Codrii".

 

1998–1998

Inginer proiectant

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Chişinău (Republica Moldova)

Implementarea produsului informatic APVPROD pentru verificarea actelor de punere în valoare a masei       lemnoase în cadrul parchetelor de exploatare.

1989–1990

 Maistru silvic

 OS Vulcăneşti, GS Cahul, Cahul (Republica Moldova)

 Organizarea activităţii de producţie a şase cantoane silvice în cadrul sectorului.

EDUCAŢIE Şl FORMARE 

1975–1985

 Atestat Școala generală, sat. Pelinei ; rl. Cahul (Republica Moldova)

1985–1989

Diplomă (cu menţiune) Maistru silvic

 Tehnicumul de pomicultură şi legumicultură "Ion Soltîs", Camenca (Republica Moldova)

 Curicula generală pentru specialitatea silvicultură

1990–1993

 Diplomă tehnician silvic

Școala postliceală în cadrul Liceului Silvic Câmpulung Moldovenesc, România, Câmpulung Moldovenesc (România)

Curicula şcolară conform programei pentru specialitatea silvicultură şi exploatări forestiere

1993–1998

 Diplomă de licenţă (Inginer silvic) 

Facultatea de Silvicultură a Universităţii "Ştefan cel Mare", Suceava (România)

Curicula facultăţii de silvicultură

1998–2002

Diplomă (doctor în biologie)

Grădina botanică (Institut) a AŞM, Chişinău (Republica Moldova)

APTITUDINI Şl COMPETENŢE PERSONALE    

Competenţe de comunicare

 ▪ bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca administrator      

Competenţe organizaţionale/manageriale

▪ bune competenţe de organizare dobândite ca vice director ştiinţific al ICAS, responsabil cu  organizarea activităţii cercetătorilor ştiinţifici;

Competenţe dobândite la locul de muncă

 ▪ o bună cunoaştere a proceselor de producţie şi protecţie în cadrul fondului forestier de stat gestionat de Agenţia "Moldsilva";

 ▪ bun consultant (ca asistent proiect, am fost responsabil cu elaborarea şi implementare propunerii  creare a ariei protejate Rezervaţia Biosferei Prutul de Jos.

 ▪ bun organizator, manager de proiect, Proiectului “Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie din Republica Moldova” (Faza 01).

Limba maternă  limba română

Limbi străine   limba rusă citit/scris/vorbit (C2), engleza şi franceza

Permis de conducere    Categoriile „A,B,C"

EXPERIENŢĂ INTERNAŢIONALĂ

 6-7 decembrie 2001 – Geneva, Elveţia – Întâlnirea experţilor naţionali pe problema elaborării posibilelor scenarii de dezvoltare a sectorului forestier mondial;

16-18 noiembrie 2005 - Berlin, Germania – Întâlnirea experţilor pentru pregătirea Acordului internaţional în domeniul pădurilor de la New York, februarie 2006;

24 aprilie -15 mai, 2008 – Beijing , China – Universitatea de silvicultură, Seminar " Administrarea durabilă a resurselor forestiere ";

16 noiembrie 2009 – prezent – Consultant în relaţii cu publicul din Cadrul Programului ENPI- FLEG. Oficiul ENPI-FLEG Moldova;

1 noiembrie 2010- prezent – Consultant în domeniul pădurilor. Oficiul "Schimbarea climei", Chişinău;

1 noiembrie 2010- prezent – Consultant în domeniul estimării stocului de carbon din plantaţiile silvice. Proiectul "Conservarea solului din R. Moldova", Chişinău;

1 august 2012- prezent – Expert în cadrul Programului de elaborare a Sistemului Informatic Naţional în domeniul Silviculturii din R. Moldova", Blom Service, Chişinău; Dezvoltarea proiectului "Trasabilitatea lemnului în Moldova"

15 martie 2015 - prezent - Coordonatorul naţional al Programului EUFORGEN în Republica Moldova.

 25 aprilie 2014 - 25 februarie 2016 Asistent proiect "Consolidarea reţelei de arii naturale protejate pentru protecţia biodiversităţii şi dezvoltare durabilă (SD) în Delta Dunării (DD) şi Regiunea Prutului de  Jos (RPJ) - PAN Nature"

25 februarie 2016- prezent Coordonator din partea Agenţiei Moldsilva” a activităţilor de creare şi  funcţionare a Rezervaţiei Biosferei Prutul de Jos.

 

 

Phone +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2023 Agency MOLDSILVA All rights reserved