print
La Chișinău au fost prezentate rezultatele Programului ENPI FLEG în Republica Moldova
13.08.2012
6454

Programul ENPI FLEG (Îmbunătățirea legislației forestiere și guvernării în cadrul Inițiativei Politice Europene de Vecinătate cu țările din Europa de est și Rusia) și-a încheiat oficial activiatea.  În acest context la Chisinau a fost organizată „Conferința de finalizare a Programului ENPI FLEG în Republica Moldova". La eveniment au fost prezentate  produsele realizate în cadrul programului - studii analitice (consumul lemnului/produselor lemnoase și a tăierilor ilicite în Republica Moldova), materialele de amenajare a pădurilor comunale pentru primăriile deținătoare de fond forestier, hărți ale fondului forestier gestionat de către întreprinderile silvice ale Moldsilva și materialele necesare utilizării acesteia, video-materiale (spoturi, clipuri sociale) și alte materiale informative. O parte din acestea au fost transmise beneficiarilor - Agenției Moldsilva (inclusiv entităților subordonate), autorităților publice locale deținătoare de fond forestier și unele organizații neguvernamentale. Tot la această conferință au fost continuate discuțiile privind îmbunătățirea conceptului strategiei de reformare instituțională a sectorului forestier între părțile interesate, care la fel este un rezultat al activității Programului ENPI FLEG în Republica Moldova.

Evenimentul a fost deschis oficial de către Dagmar Kaljarikova, reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. În cuvîntul de salut a menționat următoarele: „ proiectul ENPI FLEG în Moldova  a obținut rezultate bune, în acest context Uniunea Europeană va continua finanțarea acestui program regional care include țările Europei de Est (Armenia, Georgia, Azebadjan, Molddova, Ucraina, Belarus) și Rusia cu 9 mln. de euro, sumă aprobată de către Comisia Europeana, pentru formularea și implimentarea politicilor sectoariale de dezvolatre durabilă pentru sectorul forestier și demonstrarea unor practici de administrare forestiera în țările incluse în acest program" a conchis reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dagmar Kaljarikova.

Coordonatorul național al Proiectului ENPI FLEG în Moldova, Aurel Lozan s-a referit la un punct important realizat în cadrul acestui proiect și anume la ajutorul acordat primăriilor prin amenajarea a 2527 ha de păduri comunale deținute de 13 primării pilot din 5 raioane. Multe dintre activități desfășurate în acest program își vor păstra continuitatea și în Proiectul FLEG 2 dar se va axa și pe campanii educaționale.

Directorul general al Agenției „Moldsilva", Ion Lupu, s-a referit la faptul că acest proiect și-a început activatea în domeniul dat într-un moment potrivit deoarece a reușit să evidențieze unele probleme din sector prin intremediul unor studii, publicații și sondaje. Agenția Moldsilva, cu suportul Programului ENPI FLEG (Băncii Mondiale și Uniunii Internațional de Conservare a Naturii - IUCN), a declanșat procesul de conceptualizare a strategiei de reformare instituțională a sectorului forestier din Republica Moldova, care în prezent este la etapa de discuții publice între părțile intersate, iar pînă acum 13 instituții s-au pronunțat pe marginea acestui concept prezentînd și unele propuneri.

    Procesul FLEG este o inițiativă politică a mai multor țări din lume ca răspuns la ilegalitățile asociate pădurilor, este îndreptată asupra asigurării aplicării şi în conformitate cu legislația silvică şi perfecţionării guvernării în sectorul forestier. Perioada de activitate a Programului în Moldova a fost 2009-2012 fiind implementat de Banca Mondială (BM) şi Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN). Costul total al Programului pentru toate cele șapte țări implicate în proces a fost de 6 mln de euro.

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2023 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.