print
SUSTENABILITATEA PĂDURILOR – DISCUTATĂ LA PRAGA
30.06.2023
435
Alexandru Tabacaru, specialist principal în Serviciul relații de colaborare internațională din cadrul Agenției „Moldsilva” și Gheorghe Florență, vicedirector științific la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, au participat la atelierul de lucru al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) dedicat sustenabilității pădurii, desfăşurat în perioada 19 – 23 iunie, curent, în capitala Cehiei, oraşul Praga.
Această reuniune internaţională a fost găzduită de Facultatea de Silvicultură și Științe ale Lemnului din cadrul Universității de Științe ale Vieții din Praga, iar scopul principal este convocarea unor experți și reprezentanți ai sectorului forestier pentru schimb de experienţă, cunoştinţe și inițiative de succes ce vizează sustenabilitatea pădurii.
Printre personalităţile notorii din domeniu care au luat parte activă la lucrările atelierului vom menţiona pe ofițerul silvic Peter Pechacek şi specialistul silvic Burak Avicioglu, ambii angajaţi ai Biroului Subregional pentru Asia Centrală (FAO–SEC), Ankara, Turcia, care au prezentat activitățile desfășurate și preconizate în regiune şi David Morales, ofițer silvic din sediul FAO, care a explicat abordare privind gestionarea durabilă a pădurilor, aspecte relevante pentru dezvoltarea politicilor și strategiilor.
Ulterior, angajații Institutului de Amenajare a Pădurilor din Republica Cehă au prezentat termenii de referință și cooperarea FAO cu Institutul de Amenajare a Pădurilor, caracteristica generală a pădurilor din Republica Cehă, în baza datelor din Inventarul Național Forestier şi Planurile regionale de dezvoltare a pădurilor. În acelaşi context, cei prezenţi la eveniment au fost familiarizaţi cu planuri și schițe de management, inclusiv metoda inventarierii operaționale statistice și oportunitățile utilizării tehnicilor de teledetecție, cartografierea forestieră pentru observații asupra sănătății pădurilor pe termen lung și scurt.
Partea a doua a atelierului s-a axat în special pe utilizarea noilor tehnologii: machine learning (învățarea automată), tehnologia LiDAR, fotogranometria forestieră, cartografierea 3d a mirosului în pădure, utilizând senzori electronici şi aplicarea lor practică în teren. Tot aici s-au regăsit şi rezultatele a două proiecte de management şi dezvoltare durabilă a pădurilor, desfășurate în Mongolia și Georgia.
Cheltuielile pentru deplasare au fost asigurate de către organizatorii atelierului de lucru, iar printre rezultatele practice putem vorbi despre amplificarea colaborărilor internaţionale şi capacitatea utilizării noilor tehnologi în domeniul forestier în Republica Moldova, inclusiv utilizarea dronelor în monitorizarea sănătății pădurilor şi posibilitatea de contracarare a atacurilor de coroiezi sau obținerea imaginilor aeriene, etc.
Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2024 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.