print
Republica Moldova: analiza comparativă a legislației forestiere naționale cu cadrul legal internațional pentru asigurarea unui management eficient al resurselor forestiere
15.01.2016
966

Acest raport a fost produs în cadrul programului regional ENPI FLEG II (www.enpi-fleg.org) cu sprijinul financiar din partea Uniunii Europene. Scopul studiului a fost efectuarea unei analize comparative a cadrului legal forestier din Republica Moldova cu legislația și bunele practici sau experiența internațională aplicabilă, implicit cu cea din statele UE, care să preleve informații utile pentru dezvoltarea sectorului forestier național, precum și să contribuie la dezvoltarea socială, economică și ecologică din țară. 

Analiza_comparativa_a_legislatiei_forestiere_nationale_cu_cadrul_legal_international_pentru_asigurarea_unui_management_eficient_al_resurselor_forestiere.pdf

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.