print
Consultare publică pentru aprobarea proiectului modificării Regulamentului privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică (anexa nr.4 la Hotărîrea de Guvern nr. 740 din 17.06.2003)
04.12.2020

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional,  Agenţia "Moldsilva" prezintă spre consultare publică proiectul modificării Regulamentului privind folosinţele silvice în scopuri de recreere şi cercetare ştiinţifică (anexa nr.4 la Hotărîrea de Guvern nr. 740 din 17.06.2003), pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice.

Modificările respective au fost elaborate în cadrul proiectului „Abilitarea tinerilor pentru desfăşurarea activităţilor de interpretare a naturii”, implementat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, finanţat de US Forest Service.

Propunerile urmează a fi expediate pînă la 11decembrie 2020 la adresa: Agenţia"Moldsilva", Bd. Ștefan cel Mare-124, mun. Chişinău şi prin e-mail: victoriamoldsilva@gmail.com.

Informaţii suplimentare: Victoria Covali, șef adjunct Direcția Fond Forestier, Arii Protejate, Regenerarea Pădurii;  0222742 224.

Regulament_740 modificat.pdf

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2024 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.