print
În atenţia arendaşior!!!!
12.04.2021
341

 

Agenția ”Moldsilva” informează Repetat arendașii terenurilor fondului forestier în scop de recreere despre modificarea cuantumului plăţii pentru arenda terenurilor arendate în scopuri de recreere la suma de 19092,37 lei/ha, potrivit prevederilor pct. 13 din Hotărârea nr. 187 din data de 20.02.2008 (în vigoare din data 24.06.16 în baza modificărilor prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830), pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință a terenurilor din fond forestier în scop de gospodărire cinegetică și/sau de recreere.

Astfel, arendașii sunt invitați la sediul Agenției ”Moldsilva”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124, în vederea semnării acordurilor adiționale la contractele de arendă în scop de recreere, privind modificarea cuantumului plății pentru arendă până la data de 01.05.2021 în vederea semnării acordului și achitării plății pentru arendă conform Hotărârii enunțate supra, în caz contrar Agenția ”Moldsilva” își rezervă dreptul de a se adresa în instanța de judecată privind rezilierea contractului.

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.