print
Mesajul directorului Agenţiei „Moldsilva” cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului
05.06.2021
1155

Stimați colegi, Ziua Mondială a Mediului este un bun prilej să conștientizăm cu toții că este responsabilitatea noastră să protejăm mediul, să avem o natură curată, verde, sănătoasă, echilibrată, care să fie casa noastră și a generațiilor viitoare.

Republica Moldova are o bogăție naturală extraordinară, cu păduri seculare, specii de animale rare și habitate, dispărute din alte părți ale Europei. Pentru a păstra toate aceste bogății, avem nevoie, mai mult ca oricând, de strategii eficiente, de legislație coerentă, de administrarea responsabilă a resurselor naturale, de sprijinirea industriilor nepoluante și tot ce ține de economia verde.

Problemele de mediu cu care se confruntă astăzi Republica Moldova reclamă o acțiune hotărâtă din partea tuturor autorităților responsabile.

Trebuie să ne implicăm cu toții în programele naționale de reîmpădurire a Republicii Moldova! Este nevoie să acționăm concret pentru reducerea emisiilor de carbon, învățând astfel să trăim în armonie cu mediul înconjurător.

Agenția „Moldsilva” întotdeauna susține inițiativele dedicate conservării calității mediului și utilizării raționale a resurselor naturale. Cu această ocazie, le mulțumesc, astăzi, tuturor celor care s-au implicat activ în toți acești ani în domeniul ecologic, în special colegilor mei – silvicultorii, cu obţinerea unor rezultate benefice pentru societatea noastră, și îi îndemn să meargă mai departe pe acest drum.

Conducerea Agenției „Moldsilva” aduce sincere felicitări, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, colegilor de la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția de Mediu, Agenţia Apele Moldovei și Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi apreciază la justa valoare cooperarea ce are drept scop menţinerea unui mediu curat şi sănătos.

Ţin neapărat să exprim astăzi gratitudine ministrului Agriculturii Dezvoltării Regionale şi Mediului. Calităţile profesionale şi personale ale domnului Ion Perju au facilitat soluţionarea mai multor situații de incertitudine ce au avut ca finalitate calitatea mediului şi aspecte pozitive ce ţin de acest domeniu.

Mentalitatea se schimbă prin educație. Preocuparea întregii societăți pentru educația ecologică și pentru corecta informare este esențială, nu doar pentru a cultiva grija față de natură și protejarea mediului, dar și pentru a spori implicarea civică a cetățenilor în acest domeniu extrem de important.

Bunăstarea și calitatea vieții noastre sunt indispensabil legate de calitatea mediului înconjurător în care trăim. Să fim, deci, responsabili și să-l protejăm!

Cu respect Dumitru Cojocaru

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2024 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.