print
Ziua Silvicultorului implică abordări ale silviculturii moderne
14.09.2022
305
Silvicultorii din Republica Moldova se convoacă astăzi, 14 septembrie, curent, într-o şedinţă festivă dedicată Zilei profesionale a silvicultorului. Această reuniune îi are drept invitaţi de onoare pe colegii din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Federaţiei „Silva” şi Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, partenerii implicaţi în proiectele de împădurire şi reprezentanţi ai mediului academic din Republica Moldova. Evenimentul a fost gândit de către organizatorii de la Agenţia „Moldsilva” drept un for al comunităţii de silvicultori, ce abordează problemele silviculturii moderne şi riscurile contemporane pentru fondul forestier.
Temele de referință a acestor dezbateri, în context aniversar, se referă la starea actuală de lucruri în silvicultură, căile de ameliorare a situației și necesitatea urgentă de sporire a suprafeţelor împădurite, iar proiectul ce este creditat cu sorţi de izbândă este Programul Naţional de Împădurire, ce prevede suplimentarea fondului forestier cu 100000 ha de păduri în următorii 10 ani – o acţiune în realizare tot cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. Actualul context al evenimentului are și scopul mobilizării personalului în vederea realizării Planului de acțiuni pentru acest proiect important de țară.
Valeriu Caisîn directorul Agenţiei „Moldsilva” a declarat că organizarea unei asemenea întruniri a specialiştilor preocupaţi de domeniu silvic, este o oportunitate deosebită pentru a discuta şi foaia de parcurs a silvicultorilor moldoveni, în realizarea efortului de creare a suprafețelor noi acoperite cu vegetație forestieră şi dezvoltarea pădurilor actuale.
Totodată, toate opiniile şi recomandările specialiştilor consacraţi şi a partenerilor de proiecte pe segment silvic, vor fi atent studiate şi implementate în măsura să aducă beneficii reale fondului forestier din ţara noastră.
Tradiţional, Ziua Silvicultorului este marcată în Republica Moldova în a treia sâmbătă a lunii septembrie.
Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2023 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.