print
RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ PENTRU SILVICULTORII DIN REPUBLICA MOLDOVA
20.07.2023
384
Prestaţia şi profesionalismul silvicultorilor moldoveni sunt apreciate atât în ţară, cât şi peste hotare. Directorului Agenţiei „Moldsilva”, Valeriu Caisîn, directorului adjunct Iulian Mamai, directorului şi vicedirectorului Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice din Chişinău, Dumitru Galupa şi Ion Talmaci, precum și secretarului științific al Parcului Național Orhei, Dionisie Boaghie, le-au fost înmânate Certificatele de membri ai Societății Academice Forestiere Europene (EFAS) si Certificatele de Experţi Forestieri Europeni si membri ai Grupului de Consultanţă al Experţilor Forestieri din Europa (AGFEE).
Consiliul Forestierilor Europeni este cea mai importantă organizație profesională din Europa în domeniul forestier, având membri din 12 state europene, inclusiv România, una din țările fondatoare ale acestei organizații. Ceremonia decernării
a avut loc la sediul Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu – Sisești” din Bucureşti la 18 iulie, curent. Totodată, de aceeaşi recunoştinţă s-a învrednicit şi Directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Daniel Nicolăescu împreună cu alţi silvicultori din România.
În acelaşi context, grupul de experţi în silvicultură, condus de directorul Valeriu Caisîn, a întreprins o vizită de lucru în România, în perioada 17-19 iulie, curent, la invitaţia Directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, Daniel Nicolăescu.
Un aspect separat în cadrul vizitei, a fost dedicat examinării implementării Memorandumului de Înțelegere între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și Agenția „Moldsilva”, iniţiat în 2018. În cadrul discuţiilor dintre silvicultorii de la Bucureşti şi Chişinău au fost evaluate acțiunile desfășurate în cadrul acestui Memorandum de Înțelegere între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și Agenția „Moldsilva”, s-a procedat la o analiză a realităților socio-economice regionale actuale şi au fost detaliate perspectivele colaborării în contextul principiilor, obiectivelor și mecanismelor de colaborare din Memorandum și identificarea oportunităților de dezvoltare a acestora.
În rezultatul acestor discuţii, s-a decis prelungirea Memorandumului de Înțelegere între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și Agenția „Moldsilva”, prin prisma utilităţii pentru ambele părţi şi avantajele ce le oferă această colaborare, prin schimbul de informații și corelarea pozițiilor celor două țări la nivel internațional, ce vizează sectorul silvic.
Totodată, s-a convenit asupra unor măsuri de impulsionare a activităţilor, având în vedere sarcinile formulate pentru cele două instituţii: Reformarea instituţională şi fortificarea capacităţilor instituţionale, precum şi pregătirea cadrelor.
Notă: Colaborarea silvicultorilor din România şi Republica Moldova, în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere între Regia Națională a Pădurilor-Romsilva și Agenția „Moldsilva”, a cunoscut diverse exemple utile, de la amenajamente silvice până la importarea și distribuită gratuită a lemnului de foc persoanelor social vulnerabile din ţara noastră şi familiilor care au găzduit refugiaţi ucraineni. Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) a achiziționat masa lemnoasă din România, semnând contracte de procurare prin intermediul Agenţiei „Moldsilva” şi entităţilor silvice teritoriale din Chişinău şi Bălţi.
Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2023 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.