print
Fenomenul tăierilor ilegale este in vizorul Agenției “Moldsilva”.
25.01.2012
5219

 Fenomenul tăierilor ilegale este in vizorul Agenției “Moldsilva”.


(Reacția instituției la materialul difuzat de canalul Publika Tv în cadrul emisiunii “Moldova Țara de minune”.)


Fenomenul taierilor ilegale persită atit in R. Moldova cît și în tot spațiu Est European. De aceea combaterea tăierilor ilicite este o parte componentă a procesului de implimentare a strategiilor de dezvoltare durabilă a sectorului forestier naţional. Problemă  este actuală nu numai în Republica Moldova, cu acest fenomen se confruntă majoritatea ţărilor inclusiv cele puternic dezvoltate cum ar fi membrii Grupului celor 8.  În acest context Agenția “Moldsilva” colaborează cu programul FLEG (Îmbunătăţirea aplicării legislatiei forestiere și a guvernării) acesta fiind un program de combatere a tăierilor ilicite şi altor contravenţii şi infracţiuni cu caracter silvic, inclusiv pentru eliminarea deficienţilor de ordin legislativ şi normativ.
 Recent în cadrul unei emisiuni televizate de la canalul Publika tv, la emisiunea ”Moldova țară de minune” a fost pus pe post un material de investigație privind tăierile ilegale de păduri în R. Moldova. In acest context Agenția”Moldsilva dezminte unele informații, datele fiind realmente eronate. Nu orice arbore tăiat poate fi catalogat ca o tăiere ilicită. Prin urmare tăierile ilegale trebuie constate oficial de către o comisie competentă. Tăierile ilegale inclusiv din pădurile Republicii Moldova este rezultatul unui nivel redus trai, lipsa unor alte surse de existență, în special resurse financiare pentru procurarea lemnului de foc și in general saracia duce la comiterea unor infracțiuni atît in sectorul forestier cît și în celelate ramuri social-economice.
Cifra de 1000 de copaci tăiați, menționată în meterialul televizat, nu este relevantă dacă raportam la suprafața totala de 2222,7 ha a trupului de pădure Ostianova nefiind un indiciu reprezentativ.Tăierile la care face referință interlocutoarea din secvența video, include doar 600 de ha, 10 parcele dintre care doar 2 sunt arii protejate. În trupul de pădure Ostianova nu sunt arbori cu vîrsta de 300 de ani, diametrul cioatelor prezentate in imagine nu corespund virstelor menționate.
În cadrul aceleași emisiuni a fost abordat și cazul de la Petrunea din 2010, de menționat că cei implicaţi în tăierile ilegale sau au admis acest fapt, au fost sancţionaţi.
Tăierile rase sunt indispensabile pentru acele specii care nu se pot regenera decît pe teren descoperit cum ar fi: sălciile, salcîmul. Volumul tăierilor silvice sunt coordonate cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului şi sunt aprobate de către  guvern. Volumul anual este autorizat de Inspectoratul Ecologic de Stat. Tăierile rase de regenerare și conservare nu provoacă diminuarea suprafețelor acoperite cu păduri , din contra este un process indispensabil pentru generarea sau înlocuirea pădurilor bătrîne și degradate cu altele tinere și valoroase
 Conform rapoartelor internaționale,  în prezent suprafaţa împădurită a Republicii Moldova este de 12 % și nu poate fi comparată cu ţările expuse în material: Ucraina, România, Bulgaria  deoarece nu se caracterizează prin aceleași condiţii fitogeografice sau fitoclimatice. Iar ţările din aceeași categorie cu Republica Moldova ca: Danemarca, Irlanda, Olanda, Maria Britanie, au și ele cîte: 13 %, 11%, 11% şi respectiv 12% păduri.
Dupa cum s-a menționat anterior, în țara noastră este implimentată strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier, care prevede gradul de împadurire pîna la 15% pina în 2020, în prezent el fiind de 12%.
La final amintim că: Codul silvic prevede, clasificarea și sancționarea tăierilor ilicite. Art. 77, 78 interdicția reducerii suprafeței fondului forestier și a pădurilor. Referinţa la 2 ha art.34 prevede admiterea tăierilor rase pe parchete de cel mult 2 ha cu respectarea termenului de alăturare de aceea la acest capitol actualul cod silvic este relevant.  În prezent, Agenția “Moldsilva” lucrează la elaborarea noii redacții al Codului Silvic, avind in vedere interesul sporit față de fondul forestier inclusiv importanța acestui domeniu cu modificarea unor articole în scopul unei mai bune gestionări a acestui sector.
Тел +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2024 Агентство „Moldsilva” Все права защищены